Søkedato

 


Kjønn ( M / K )

Fornavn


Etternavn  

Fødselsår

Adresse  

Postnummer

By/Sted  
Telefon arbeid

Telefon hjem

Mobil
E-post

Hvis innflytter – hvorfor søker du jobb i Vestby?

(NB! Dette blir ikke synlig for andre enn administrasjonen i VBF)

  Må besvares av alle som ikke har postadresse i VestbyAngi ønsket sted. Om flere, klikk + Ctrl 


Om annet: Skriv herSkriv kort om dine sterke sider, det som du synes kan

opplyse om deg som menneske og medarbeider..Stillingsprosent

%


Skriv om din formelle utdannelse, examina og annen

trening eller kursing du anser være relevant…


Spesielle ferdigheter: Tegner du, maler, eller er du en mester

på å holde foredrag? Mer kan være verdifullt enn du kanskje tror…


 

Fortell om dine formelle datakunnskaper, men ta også med dine

tilegnede ferdigheter. Ikke minst innen data er dette meget viktig, ettersom

de fleste er selvlærte, ofte hjennom mange års erfaring…

 List din arbeidserfaring, årstall og måneder. De

nyeste «på topp»for oversikte/relevansens skyld.List dine muntlige språkkunnskaper og  rangér dem slik om mulig:

5=flytende til 0=bare helt enkle uttrykk


List dine skriftlige språkkunnskaper og  rangér dem slik om mulig:

5=flytende til 0=bare helt enkle uttrykk


Morsmål  


Har du bodd eller kanskje jobbet/studert i utlandet?
Gift  

Samboer  

Single  

Skilt/separert

Barn  


Andre opplysninger du synes er viktive å nevne?
Innehar førerkort 

 

Vennligst oppgi klasse

Disponener bil

        Når du sender inn dette skjemaet vil vi publisere en totalt anonymisert versjon av din CV som er relevant og ikke avslører din identitet, men som gir en intressert arbeidsgiver den informasjon som trengs.


Under ser du en sikkerhetskode som hindrer ubehøring bruk av våre tjenester.

Fyll inn den tomme ruten slik det framstår i ruten ved siden av før du trykker «send inn..»
 

 


Det er bra om du selv tenker på at  opplysninger som identifiserer deg ikke skal vises ved åpen publisering her på nettet, men kun valgte deler. VBF filtrerer dine opplysninger slik at kun det vesentlige er tilgjengelig her. Se ellers eksemplene under punkt 11  på forrige side («informasjon og betingelser»)