Velkommen til Møtesplassen. Her kan du utveksle erfaringer, få kontakt med andre

som kanskje vil starte et prosjekt og trenger din kunnskap. Eller dine lokaler? Noen

som har jobb-tips? Eller bare prate. God fornøyelse!


[signer innlegg] [Møtesplassen]