Vestby BedriftsForum – en frivillig sammenslutning av bedrifter med næringsinteresser i Vestby kommune.

 

Vi ønsker:

 • Initiativ og engasjement. Derfor består styret og medarbeiderne av folk som brenner for næringsutvikling. Vi vil jobbe for gode arbeidsbetingelser for vårt lokale næringsliv i alle deler av kommunen.
 • Å fange opp signaler. Derfor vil vi lytte til medlemmene. På nettsidens forum møteplassen kan du si din mening. Du kan sende mail til administrasjonen eller til styremedlemmene direkte (Se lengst nede på denne siden).    
 • Samarbeid og inspirasjon. Derfor jobber vi med nettverksbygging.
 • Kompetanseutvkling og kunnskapsformidling. Derfor vil vi arrangere samlinger med temaer som vil tilføre din virksomhet nyttig kunnskap.
 • Å holde våre medlemmer oppdatert. Gjennom vår nettside vil vi gi deg tilbakemelding på hva som foregår i lokalsamfunnet, og om det arbeidet vi utfører for å gi bedriftene i Vestby kommune best mulige vilkår. Vi planlegger å sende medlemmene våre et e-zin (magasin sendt digitalt til våre medlemmer) over e-post med jevne mellomrom.
 • Nettverksarbeid til fordel for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Derfor har vi utviklet en jobbdatabase. Her kan personer på jakt etter jobb melde sin interesse, og bedrifter kan plassere sine stillingsannonser. CVer blir anonymisert i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet.
 • Tilgjengelighet. Vi kan treffes på flere måter:  
 1. Send oss en e-post: trond.steinar@vestbybf.no eller post@vestbybf.no
 2. Bruk møteplassen – si din mening
 3. Ring oss : 64 95 41 00
 4. Send en telefaks: 64 95 41 01
 5. Besøk oss i 3.etasje på Vestbytorget, Mølleveien 4.
           

Bli medlem i Vestby BedriftsForum! Det kan du enkelt gjøre ved å registrere deg her

            

Ønsker du å vite hvem som allerede er medlemmer, trykk her

 
Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra med ideer eller innspill til bedriftsforumets arbeid, er du velkommen til å ta kontakt. Dersom din bedrift vil bli medlem i Vestby Bedriftsforum, ber vi om at du sender innmeldingsblankett til oss og betaler rett medlemskontingent til:
 
Vestby BedriftsForum BA
Mølleveien 4
1540 Vestby
 
Kontonummer 1080 24 91056
 
Med én gang dette er gjort, vil vi føre deg opp på vår medlemsliste med klikkbar lenke til din hjemmeside og din e-post, i tillegg til telefonnummer og bransjebeskrivelse. Dette er ett av flere tiltak for å synliggjøre medlemmer.
 
 

Vi er det lokale forum for bedrifter i hele Vestby kommune:

Garder, Hølen, Son, Hvitsten og Vestby.

Vestby BedriftsForum BA har valgt å være et frittstående selskap uten politiske bindinger:                        
 • Vi er fristilt kommunal påvirkning, for å ha evne til å påvirke
 • Vi er din kontakt mot offentlig sektor
 • Vi er høringsinstans i kommunale næringslivssaker
 • Vi er et ressurssenter for lokalt næringsliv
 • Vi jobber med å videreutvikle et slagkraftig nettverk av bedrifter
 • Vi synliggjør våre medlemmer
 • Vi har egen operativ administrasjon på heltid
Medlemskap i Vestby BedriftsForum er en smart investering i synliggjøring og lokal nettverksbygging
 
Vedtekter for Vestby BedriftsForum BA trykk her
 

 
Årsmøtet (medlemmene) har fattet vedtak om differensierte medlemsavgifter
 
 • Omsetning   > 20 millioner: Kontingent for 2010, 5.000,- NOK
  
 • Omsetning 2 – 20 millioner: Kontingent for 2010, 3.000,- NOK
  
 • Omsetning     < 2 millioner: Kontingent for 2010,    500,- NOK 


 

 

 

 

Trond Steinar Guttormsen

Daglig leder

Administrasjon
Halvor Sørbye

Styreleder

Vestbytorget AS
Hege Kopp

Nestleder

HOBBYKUNST Norge AS
Asle Borge

Styremedlem

EVR – Norge AS
Tor Gundersen

Styremedlem

Son Næringsforening
Krestine Larsen

Styremedlem

Frøken Flora
Bjørn Johnstad

Styremedlem

BN Prosjekt AS
Harald Aasebø

Styremedlem

Harald Aasebø