NÆRING VESTBY

 

Tettstedet Vestby har nærmere 600 aksjeselskaper og rundt 570 enkeltmannsforetak. Vestby BedriftsForum kjenner til hvilke de fleste av disse er, og hvor de befinner seg geografisk. Det er stor varisjon i bransjer og størrelser.

 

Vestby kalles kommunens næringshovedsete, først og fremst med tanke på at de fleste av de største bedriftene i kommunen befinner seg her. 

 

I hovedsak finner du disse i Vestby Næringspark Nord (Verpet), Vestby Næringspark Syd (Deli Skog) og Vestby Næringspark Øst (Røddal), som er under utvikling.

 

Næringsparken på Verpet er den eldste. Her finner du bedrifter innen produksjon, handel

og tjenesteytende næringer. 

 

Næringsparken på Deli skog er under stadig utvikling. I mange tilfeller dreier det seg om “tunge” selskaper innen distribusjon, transport og handel. De nyter godt av Vestbys sentrale beliggenhet, med E6 som åler seg tvers igjennom hele kommunen. Området strekker seg mer enn 900 mål, og det er fortsatt plass til flere virksomheter. Byggeaktivitet pågår stadig. 

 

Næringsparken som er under oppføring i nærheten av Deli skog, går under navnet Næringspark Øst. Her er nesten 1100 mål regulert til næringsvirksomhet. Kommunen disponerer store næringsarealer. Det gjør Vestby til et attraktivt sted å etablere seg for en del større bedrifter. Flere selskaper har skrevet seg på venteliste.

 

Næringsvirksomheten forøvrig er jevnt fordelt over hele tettstedet.


 

Garder – liten bygd med med trofaste innbyggere.


Rundt 7 km fra Vestby tettsted ligger den lille landbruksbygda Garder, med rundt 400 innbyggere. Garderfolket er driftige, med stor omsorg for stedet. I lokalsamfunnet står Velet sentralt. For enkelthets skyld la vi Garder inn under Vestby – postnummeret er det samme. Ønsker du å finne ut mer om Garder og det bygda har å by på kan du ta en titt på Garders egne nettside her

 


Vestby BedriftsForum 2009 GT