For at vi skal kunne ivareta din sikkerhet i henhold til Datatilsynets regelverk for personsikkerhet, må vi be deg om å lese nøye gjennom teksten her, samt de 2 eksemplene av utfylt CV (eksempel 1 er før registrering og eksempel 2 er slik den vil være synlig på VBFs nettsted).

Når dette er lest skal du klikke på knappen (nedenfor).


Du må bekrefte at informasjonen er lest og akseptert, for å kunne starte selve inntastingen av din CV.


1.

Hvem kan legge inn CV?  

Alle som ønsker å arbeide innenfor området Vestby kommune.


2.

Hva koster det å registrere din CV i jobbdatabasen?

Det er gratis å registrere seg i jobbdatabasen.


3.

Hvor lenge kan CVen ligge inne på VBFs nettsted?

Din CV kan bli liggende i basen inntil 12 måneder fra innleggelse. Etter dette vil den automatisk bli fjernet. Ønsker du at den skal bli fjernet tidligere må du gi oss skriftlig (via e-post) beskjed om dette. Det er ditt ansvar å sørge for at den blir fjernet dersom du ikke ønsker å være jobbsøker i hele 12 måneders perioden.


4.

Hvordan blir CVen min offentliggjort?

Når CV er lagt ut på jobbdatabasen vil den være tilgjengelig for alle som søker på siden. I forkant vil den være gjennomgått/nøytralisert av VBF

( ref. eksempel 2). I tillegg blir den kodet


5.

Nøytralisering av CV:

Etter at din CV er nøytralisert av VBF sendes den tilbake til innsender for aksept. Først etter mottatt aksept vil den bli lagt inn i basen.


6.

Hvordan kodes en CV?

Din CV kodes med et unikt referansenummer.


7.

Hvem kan benytte din CV, og hvordan kan man benytte seg av den?

Kun bedrifter registrert i Vestby kommune, eller som har virksomhet i Vestby,

kan benytte seg av denne jobbdatabasen. Dette vil fremgå i info til innmeldere. VBF kontrollerer og styrer dette.

Den som finner din CV av interesse må ta kontakt med VBF og oppgi referansenummer på CV.


8.

Registrering av potensielle arbeidsgivere

VBF registrerer skriftlige opplysninger fra innmelder.

(kun vår administrasjon har tilgang på alle opplysningene dine)


9.

Tilbakemelding til deg som CV-eier:

Ved interesse fra potensielle arbeidsgivere tar VBF kontakt med deg som innlegger av CV.

Det er så din oppgave å ta denne henvendelsen videre.

(Du må selv ta kontakt med arbeidsgiver).


10.

Hvilke plikter har du som innlegger av CV?

Som innlegger i basen plikter du å gi skriftlig tilbakemelding om utfallet til VBF sin formidling av kontakt med potensiell arbeidsgiver.

Tilbakemeldingen sendes VBF (via e-post)  innen 1 uke etter at du ble informert av oss. Tilbakemelding skal gi opplysninger om status i forholdet.


11.

LES NØYE IGJENNOM EKSEMPLENE (klikk nedenfor):


a.         Eksemplet på utfylling før innsending


              


b.         Eksempel slik den blir seende ut for andre


              

 

Jeg bekrefter som innlegger av CV, at

alle opplysninger over er lest, forstått og akseptert.


Dersom du trenger råd, kontakt VBF på tlf 6495 41 00

NB ! Du må bekrefte dette før du får adgang til å legge inn noen opplysninger i CV skjemaet.

Trykk på knappen for å bekrefte at du vil gå videre