Bedrifter utenfor Vestby kommune har  ikke anledning til å annonsere, med unntak av medlemsbedrifter.

Annonseringsperioden  er 3 måneder. (Regnes fra det tidspunkt annonsen ligger synlig på våre nettsider).


Pris for medlemmer: 750,- NOK   ! KOSTNADSFRITT !
 
Pris for ikke-medlemmer: 1500,- NOK   ! KOSTNADSFRITT I 3 MÅNEDER !


Ny fakturering tilkommer etter periodens utløp, dersom annonseringen ønskes utvidet med en ny 3 måneders periode.


Vestby BedriftsForum produserer ikke annonsene, men vi hjelper gjerne med å formidle kontakt med annonseprodusent, dersom det er behov.