Son Spa, den 6. oktober 2009:
 
Dagens skoleungdom – morgendagens næringsliv
  
 
Aner vi bekymringsrynker i pannen til daglig leder Trond Steinar Guttormsen i Vestby BedriftsForum, eller er det alderen som har satt sitt preg?
Det var med en viss bekymring at Vestby BedriftsForum bebudet samling denne gang.
Kommentarer formelig haglet om det håpløse temavalget. Flere påstod at ingen ville møte – til tross for løfter om Vestbys lekreste frokostbuffét.
 Når startskuddet gikk, viste det seg at næringsdrivende til forveksling er lik folk: De er foreldre (- eller besteforeldre -), som bryr seg om fremtiden, om dagens ungdom og hvordan de ledes mot voksenliv og arbeidsliv. De vel 30 fremmøtte la for dagen et glødende engasjement, stilte spørsmål og krydret med eksempler fra egen oppvekst og skolegang.
Og vi fikk en grundig innføring i det nye skolefaget utdanningsvalg (UTV). Det er satt av 113 skoletimer fordelt på 3 år, og faget er likestilt med øvrige obligatoriske skolefag, som språk og matematikk.
Rådgiverteamet fra Vestbyskolene la ikke skjul på at graden av suksess og kvalitet i dette skolefaget betinger et aktivt samarbeid mellom næringsliv og skole.
 
 
 
Vestbyskolene har valgt en arbeidsform som rimer godt med intensjonene i det nye skolefaget: Rådgiverne har dannet et team, som har inngått et samarbeid med Vestby BedriftsForum, for på den måten å komme tettere innpå det lokale næringsliv. Hensikten er å bygge opp en plattform av bedrifter som i korte perioder er villige til å bli «jobbskygget», eller på annen relevant måte kan bidra i læringsprosessen.
«Skolejentene» viste på en tydelig måte at de ikke alltid har vært rådgivere, men også har år med erfaring som lærere. Med presise og enkelt formulerte budskap fremført på en profesjonell og pedagogisk uklanderlig måte, evnet de å fange alles interesse og oppmerksomhet.
 
 
Rådgiver ved Grevlingen Skole,
Marta Vesla Koren Strøm
  
Rådgiver for ungdomsskole og videregående
 fra Akershus Fylkeskommune, Ingrid Ninni Dahl
Rådgiver ved Risil Ungdomsskole,
Ingrid Lundberg
 
 
Ingenting i veien med konsentrasjonen. Skoleelevene fra 9. trinn ved
Grevlingen Skole syntes tydelig at samlingen var interessant.
Fra venstre: Håvard Svendsen Opheim, Olav Abrahamsen, Amalie Simonsen og Merete Granli
  
 
Enkelte av deltakerne fra næringslivet fikk også anledning til å presentere seg og sine arbeidsfelt.
Klikk på bildene for hjemmeside. 
    
Administrerende direktør i Uponor AS,
Halvor Aalerud
Konsulent i Orcus avdeling Follo,
Tove Nilsen
Press Manager i LaserMedia AS,
Jan Kalvik
 
Daglig leder i Kabona Design,
Eric Remøe
 
 
 
Deltakerne fant tonen og syntes å trives med hverandre både i pause…..
  
og i forsamling. Noen uttalte i etterkant: «The best gathering ever!» (jmfr. OL 94).