Vår samlede bredde og kompetanse er særdeles omfattende. Vårt forum er en ressurs for næringslivet i kommunen, men med et stort og foreløpig uutnyttet potensiale. Dette arbeider vi med å utvikle. 

Som medlem kommer du til å  ha tilgang til denne samlede kompetanse. Men intet system er til nytte om det «henger fritt i luften», uten kanaler og forbindelser med det dynamiske næringslivet i Vestby. Derfor kommer vil til å arrangere treff, foredrag og seminarer. Vi ønsker å drive en aggressiv markedsføring av oss alle – både for å vise frem vårt brede tjeneste- og produktspekter, men også for å få i gang prosesser og utvikling – skape kontakter med de som har noe å tilby og de som har et behov, hva gjelder finanser, tjenester, produkter eller jobb. Vi drifter en søkbar jobb-database, og kan dermed tilby en viktig tjeneste spesifikt for Vestbys innbyggere og bedrifter.

 

Internett-satsningen er sentral. Som dere ser i menyraden finnes det valg som «Privat» og «Bedrift». «Privat»kommer til å være et tilbud for de som bor i kommunen allerede, eller er på vei inn; kanskje som konsekvens av ny jobb. 

 

Vestby BedriftsForum vil markedsføre kommunens næringsliv og tilbud som et bra alternativ for de som ikke ennå kjenner til Vestby.