Næringstjenester AS
 
 
 
 
Næringstjenerster AS: Her kommer vi!

Næringstjenester AS
Den kommunalt eide VTA bedriften (varig tilrettelagt arbeid) har vokst seg ut av sine gamle lokaler på Verpetveien 17. Bedriften har gjennom eksisterende eiendom, egenkapital samt ny vedelagsfri tomt på Deli fra kommunen, en meget sunn økonomi i prosjektet sitt. Kommunen går i ilegg inn med lånegarantier for 4,5 mill til KLP som sikres i den nye eiendommen. Næringstjenester AS ble etablert i 1995 og sysselsetter yrkeshemmede som ikke kan ha ordinært arbeid, som oftest på grunn av en funksjonshemming. Arbeidstakerne har allikevel stor arbeidskapasitet og kompetanse innenfor de tjenester vi tilbyr. Bedriften har i følge deres internettsider(naringstjenester.no) kunder som: Outlet One i Vestby, Malmberg Elektriske AS, Statens Pensjonskasse, Bonver AS. IDE AS, Kruger AS.
 
Utbygger: Næringstjenester AS
Daglig leder: Ingar Hellerud
Ferdigstillelse: 1. Januar 2010
Produksjonsareal: 1.250 m2
Investeringer: 13,2 millioner NOK (nybygg)
Lånefinansiering: 4,5 millioner NOK 
Egenkapital: > 8 millioner NOK 
Antall ansatte: 35