Vestby Arena
 
Vestby Arena (Nordiske Handelsparker) – Søndre Randem
Det planlegges en handelspark/storsenter. Reguleringsplanen er klar, men Prosjektleder John Mjøen i Nordiske Handelsparker AS (NHP) forteller at de fremdeles sliter med å dekke inn utfyllingsgraden på 70 % før han kan igangsette byggingen. Mjøen har tidligere uttalt at han håper kjøpesenteret står klart til bruk i 2010. I utgangspunktet skulle senteret stå ferdig høsten 2009. Redusert
De opprinnelige planene til Gunvald Andersen inneholdt, i tillegg til kjøpesenter, både boliger på taket, hotell, svømmehall, fotballbane, barnehage og bowling. Etter at det Reitan-kontrollerte selskapet Nordiske Handelsparker AS overtok gigantprosjektet fra Gunvald Andersen, er det kun forretningene som står igjen. 100.000 kvadratmeter er redusert til 30.000 kvadratmeter.
 
 
 
Tegningen viser Vestby Arena. Rundkjøring som vi ser så vidt øverst til høyre er eksisterende ved E6. Rundkjøring under er fremtidig tikjøring til senteret. Det er fint lite med oversikter å få tak i. Nysgjerrig? Besøk http://www.nho/ der finnes en filmsnutt som er bedre.
Kilde: Nordiske handelsparker AS


Tiltakshaver Nordiske Handelsparker AS (NHP)
Budsjett på rundt 400 mill.
Tomteareal 50.000 m2
Arealhypotese 25.000 m2
900 parkeringsplasser, hvorav 300 er innvendige
30 talls forretninger
250 Arbeidsplasser