Trebruk AS
 
Trebruk AS
er et nytt firma som skal ha hovedsete på Randem gård. Ferdigstillelse av låve som skal huse administrasjon er planlagt ferdigstilt i 2011. Trebruk skal være et kompetansesenter som byggherrer og andre kan henvende seg til når prosjekter skal startes. Senterets kompetanse skal gjøre tre til et naturlig alternativ på lik linje med alternative produkter. Artikkel av Anders Hols i Skogeieren:
Det har vært mye snakk om å få opp bruken av tre de siste årene – bl.a. i uliketyper av bygg og gjerne i kombinasjon med energiforsyning basert på biomasse. Sentrale aktører i Østfold og Akershus har hengt seg på i dette landsomfattende og har nå etablert et kompetansesenter for økt bruk av tre i regionen.
 
 
Treverk er mye mer økologisk og mer anvendelig enn hva bygg- og anleggsbransjen er vant med. Dette er en bru.
Kilde: Treindustrien.no


Det praktiske arbeidet er i full gang, og blant de første prosjektene for å bli realisert er oppsettingen av et butikksenter i Vestby i Akershus. Deler av arbeidet er allerede kommet godt i gang, og når en ser på hva som står bak og hvem som er drivkreftene i det hele ser alt egentlig veldig lovende ut. Med 18 skogeierlag i spissen
Helt vesentlig for etableringen av dette kompetansesenteret har vært et initiativ fra 18 skogeierlag i regionen med Olav Breivik i spissen. Han er også – gjennom Breivik Holding, tungt inne på eiersiden i den bygningsmassen som mer eller mindre er i ferd med å bli satt opp, og hvor en tenker trebruk ved alle praktiske sammenhenger og formål. Selskapet som forretningsmessig har navnet Trebruk AS, har mange flere med seg på laget. Viken Skog er med, og det samme er Innovasjon Norge – foruten Hersleth Entreprenør, Byggskolen, Jatak – Are Brug og Södra Timber. Alle disse aktørene har som et høyt prioritert mål å utvikle, få tradisjon for og bygge høyhus i tre (tre etasjer og høyere) og øke bruken av massivtre, samt utvikle kunnskapene om lavenergihus og få økt bevissthet omkring miljøaspektet vedrørende bioenergi og CO2-binding. Skepsisen råder Det er ikke til å stikke under en stol at store deler av eiendoms- og bygge-/entreprenørbransjen fortsatt er skeptiske til en så omfattende bruk av tre som det legges opp til fra mange hold.