Spar og Europris
Spar og Europris
Breivik forklarer at responsen på hans to nyetablerte bygg på Randem (Spar og Europris) er over all forventning. Byggene har bæringer og kledning i treverk og er spydspisser i det nye norske markedet. Han har mottatt en overveldende positiv tilbakemelding fra publikum, som synes det er flott med bruk av treverk. Representanter fra Sparkjeden, (Europas største matvarekjede), har besiktiget byggene og er meget interessert i konseptet. Breivik legger ikke skjul på at prosessen er krevende. Han har lagt 10 millioner kroner i ny gangvei og rundkjøring ved byggene. Dette har gjort prosjektet betydelig tyngre. Det er derfor litt usikkert om slike prosjekter er så aktuelle i fremtiden, når en blir tvunget til å bistå i den grad med infrastruktur. Breiviks oppfordring til andre potensielle aktører er at de må være grundige før de signerer liknende prosjekter.
 

 

Spar Vestby. Vegger og takstoler er konstruert i treverk – et sjeldent syn i næringsbygg.
Foto: Trebruk AS