Bulk Eiendom
 
 


Bulk Eiendom
For 3 år siden kjøpte Bulk Eiendom Deliveien 5, altså tidligere Hølen AS-bygget, samt tomten i syd. Der planlegger Bulk Eiendom å utvide for eksisterende leietakere, Recall AS og Speditionscompagniet. Samtidig prosjekteres ca. 8-9000 kvm nybygg for en ny leietager. Tomtestørrelse 34 mål
Arealmål bygg 8 500 m2 hvorav 4 200 er nybygg
Investering Ca 85 mill for området inkl. nybygg og finans
Entreprenør Norbygg AS.
 
 
Hølen AS ble spist av finanskrisen, men skiltet henger fortsatt